(044)338-89-04 info@cedos.org.ua
на головну CEDOS
8 вересня 2015
 

На 31 серпня 2015 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, стали на облік 1 459 226 переселенців або 1 145 645 сімей з Донбасу і Криму.

501 548 сімей звернулися за призначенням грошової допомоги, 473 111, або 94,3% з них таку допомогу призначено. Всього отримувачам перераховано 2,17 млрд гривень.

Соціологічне дослідження, яке проводилося соцілогічною групою Рейтинг для IRI, фіксує стійке позитивне ставлення до внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також важливість допомоги ВПО з боку держави.

Як і у попередні місяці, законодавці не надто активні у забезпеченні юридичного підґрунтя для реалізації прав ВПО. Новації здебільшого перебувають на стадії законопроектів, а в силу вступають нормативно-правові акти, підписані раніше.

Основна політична дискусія точиться зараз навколо можливості ВПО брати участь (обирати) на місцевих виборах у жовтні 2015 року. Основі завдання, які стоять перед урядовцями та депутатами, - це, з одно боку, створення повноцінних можливостей для ВПО голосувати, а з іншого - мінімізація можливостей маніпулювання їхніми голосами.

Зараз у парламенті перебуває одразу декілька законопроектів, які повинні допомогти ВПО реалізувати їхнє виборче право (або ж обмежити його).

Проект Закону України №2501а “Про внесення змін до Закону України «Про місцеві вибори» (щодо забезпечення права голосу внутрішньо переміщеним особам)” Даний законопроект визначає належніть ВПО до певної територіальної громади, але не прописує детального механізму участі у виборчому процесі. Автори відштовхуються від отриманого на основі Закону України “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб” статусу ВПО та фактичного місця проживання як основних підстав для участі у голосуванні. Також у законопроекті прописуються механізми зміни місця голосування ВПО через звернення до Державного реєстру виборців. Саме цей механізм дозволяє маніпулювати голосами ВПО і створювати потрібну конфігурацію голосів у тому чи іншому окрузі. Ці зміни передбачені у статті 30 проекту, “Складання попередніх списків виборців Закону України “Про місцеві вибори”.

Проект Закону України № 2501а-1Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб” У цьому законопроекті передбачено запуск чіткого механізму участь у місцевих виборах для ВПО. На основі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи визначається фактичне місце проживання даної особи, приналежність до територіальної громади та можливість голосувати на місцевих виборах. Також описується механізм внесення осіб в Держаний реєстр виборців чи змін даних в такому реєстрі.

Даний законопроекту усуває деякі можливості впливу на голосування ВПО, на відміну від механізму, який прописаний в законопроекті №2501а. Такий алгоритм прописується в змінах до статті 20. “Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних Закону України “Про державний реєстр виборців”.

Ще одним варіантом законопроекту про доступ ВПО до місцевих виборів є Проект Закону №2501а-2 України “Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб”. Запропоновані у ньому зміни стосуються не тільки місцевих виборів, а й решти волевиявлень. Авторка законопроекту пропонує визначити довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як один з документів, що умовжливлює отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для участі у референдумі.

Як і попередні законопроекта, цей описує процедуру внесення даних про ВПО до Державного реєстру виборців. Хоча вона не прописана так ретельно, як у законопроекті №2501А-1, але не передбачає натомість можливостей для відвертих маніпуляцій, як законопроект №2501А.

Крім того, 29 серпня Центральною виборчою комісією прийнято рішення, що вибори не відбудуться у 125 населених пунктах Донецької та у 146 Луганської області. Рішення повинна затвердити Верховна Рада України, як передбачає Постанова ВРУ ’’Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році’’ від 17 липня 2015 року № 645-VIII.

Публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” призначене уповноваженим банком, який відкриває та обслуговує поточні рахунки, куди зараховується грошова допомога ВПО та кошти на виплату їм пенсій.

Відповідно до Постанов Кабінету міністрів України №615 від 12 серпня 2015 року та №427 від 15 червня 2015 року Уряд доручив Пенсійному фонду України передати Ощадбанку перелік усіх переселених пенсіонерів для відкриття їм поточних рахунків, а потім спільно з банком проінформувати їх про необхідність звернення за виплатою пенсій в Ощадбанк.

Президент України підписав Указ «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини». У частині прав ВПО стратегія передбачає “забезпечення створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”. Для реалізації стратегії має бути розроблено план дій, який більш наочно продемонструє реалістичність та відповідність державної політики у цій сфері цілям та завданням, зазначеним у стратегії.

Стратегія містить окремі положення, що стосуються захисту внутрішньо переміщених осіб, осіб які проживають на тимчасово окупованих територіях - в АР Крим, та в населених пунктах Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Держава визнає, що на сьогодні в органів державної влали відсутня можливість належного забезпечення прав громадян, тому ресурси в першу чергу потрібно сфокусувати на забезпеченні права на життя - шляхом створення безпечних умов для добровільного переселення, забезпечення розслідування злочинів, скоєних на непідконтрольних територіях, відновлення доступу до правосуддя та забезпечення соціально-економічних прав: права на освіту, охорону здоров’я, соціальні виплати.

Для ВПО передбачається реалізовувати комплексні заходи щодо підтримки та соціальної адаптації. Кокретні заходи вже передбачені поки не затвердженою Комплексною державною програмою інтеграції, соціальної адаптації та захисту і реінтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки.

Забезпечувати права людини в АР Крим держава намагатиметься через доступні двосторонні та багатосторонні міжнародно-правові механізми.

2 вересня нарешті було опубліковано Постанову “Про затвердження Основних напрямів розв'язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки” № 505, прийняту ще 8 липня 2015 року. Документом передбачено заходи, реалізація яких дозволить забезпечити зайнятість та знизити рівень безробіття серед внутрішньо переміщених осіб. Уряд покладає великі надії на залучення інвестицій та волонтерських коштів, які б дозволили розширити сферу застосування праці ВПО. Ці ідеї обговорюються від моменту прийняття Закону “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, проте їх реалізація наразі під питанням. Кількість волонтерських коштів постійно зменшується, до того ж, вони використовуються на забезпечення першочерговиз потреб ВПО, як підготовка дітей до школи, а міжнародні організації зараз не готові фінансувати масштабні програми з працевлаштування. Крім того, уряд очікує зростання рівня безробіття до 10,2—11,5 відсотків, і це здебільшого не за рахунок ВПО, а через громадян з-поза зони конфлікту, які теж шукатимуть роботу і яким знайти її буде легше.

Постановою передбачається задоволення першочергових потреб внутрішньо переміщених осіб у матеріальних, житлових, побутових та інших ресурсах, об’єктах інфраструктури шляхом створення єдиної бази об’єктів та пристосування державного (комунального) майна, що не використовується за призначенням. Нагадаємо, що подібні бази вже створювались як на регіональному рівні, так і централізовано, на ресурсі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України vpo.gov.ua, який зараз вже не працює.

Іншим механізмом стимулювання працевлаштування є впровадження різноманітних компенсацій роботодавцям, як, наприклад, передбачені у постанові компенсації оплати праці чи вартості підготовки. Одним з таких механізмів також може бути звільнення від оподаткування прибутку підприємств, що забезпечують працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, що передбачено внесеним 2 вересня законопроектом № 3015.

Постановою також передбачається розпочати з 2016 року виплату одноразової допомоги внутрішньо переміщеним особам для організації підприємницької діяльності.

26 серпня була прийнята Постанова КМУ № 636 ``Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України``.

Крім суто технічних поправок, які привели зміст підзаконних актів у відповідність з Законом, постанова внесла ряд суттєвих змін в підзаконні акти.

По-перше, Постанови № 505, 509, 535, 637 були прийняті до голосування за закон ''Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб'', і, на відміну від закону, включали до переліку осіб, які беруться на облік та мають право на грошову допомогу, іноземців та осіб без громадянства. Відтепер Постанови узгоджені із визначенням внутрішньо переміщеної особи, яке міститься в Законі і включає лише громадян.

З постанови № 505, яка регулює порядок надання щомісячної адресної допомоги ВПО, виключені особи, які мають на власному депозитному банківському рахунку або рахунку будь-кого з членів їхньої сім’ї кошти у сумі, що перевищує у 10 разів розмір прожиткового мінімуму.

Змінами, внесеними в Постанову № 509, посилено правовий захист дітей: відтепер заяву для отримання дітьми, які перемістилися без батьків та не мають законних представників, довідки ВПО зобов’язана подавати Служба у справах дітей. Розширено перелік документів, які необхідні для оформлення статусу ВПО. Крім обов’язкового документу, що посвідчує особу, за наявності потрібно надати також документ, що підтверджує факт проживання на відповідній території, військовий квиток, трудову книжку, документи, що посвідчують право власності.

Також уточнено перелік відомостей, що заносяться в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. Дещо змінився і зовнішній вигляд довідки, зразок якої міститься в додатку до Постанови № 509.

Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати