(044)338-89-04 info@cedos.org.ua
на головну CEDOS
14 травня 2015
 

Працівники та ставки - завантажити дані в csv

Працівники та ставки - завантажити дані в xlsx

Досить поширеним є уявлення про стрімке зростання кількості викладачів-сумісників в українських університетах. Проте станом на жовтень 2014 року відносна більшість національних вишів мали менше 20% сумісників від загальної кількості науково-педагогічних працівників. Водночас в рамках нового законодавства збільшення кількості викладачів-сумісників не конче означає кризовий стан кадрового забезпечення університету.

Частка сумісників серед працівників університетів (жовтень 2014)

(при наведенні показує перелік університетів)

 

Кількість викладачів в національних ВНЗ - завантажити дані в csv

Кількість викладачів в національних ВНЗ - завантажити дані в xlsx

Кількість викладачів в національних ВНЗ - таблиця

  штатники сумісники  
університет наук.-
пед.
наук. пед. усі наук.
-пед.
наук. пед. усі разом
Вінницький нац. медичний університет ім. М.І.Пирогова - - - 892 - - - 100 992
Глухівський нац. педагогічний університет ім. Олександра Довженка 209 0 21 230 180 0 2 182 412
Дніпропетровський нац. університет залізничного транспорту 472 70 72 614 100 2 1 103 717
Дніпропетровський нац. університет ім. Олеся Гончара 1151 204 128 1483 60 66 10 136 1619
Житомирський нац. агроекологічний університет 456 3 11 470 24 0 6 30 500
Запорізький нац. технічний університет 842 50 1011 1903 67 70 0 137 2040
Запорізький нац. університет 609 7 47 663 32 1 9 42 705
зІвано-Франківський нац. медичний університет 721 0 199 920 182 0 111 293 1213
зІвано-Франківський нац. технічний університет нафти і газу 731 0 0 731 90 0 0 90 821
Кам’янець-Подільський нац. університет ім. Івана Огієнка 496 0 0 496 60 0 0 60 556
Київський нац. економічний університет ім. Вадима Гетьмана - - - 1149 - - - 148 1297
Київський нац. лiнгвiстичний унiверситет 532 0 0 532 40 0 0 40 572
Київський нац. торговельно-економiчний університет 507 71 18 596 73 6 0 79 675
Київський нац. унiверситет будівництва i архітектури 806 83 83 972 282 111 2 395 1367
Київський нац. університет iменi Тараса Шевченка 2611 814 345 3770 33 12 43 88 3858
Київський нац. університет технологій та дизайну 485 65 201 751 117 51 37 205 956
Кіровоградський нац. технічний університет 384 3 0 387 65 0 0 65 452
Кременчуцький нац. університет ім. Михайла Остроградського 395 0 0 395 58 0 0 58 453
Криворізький нац. університет 1135 68 524 1727 17 7 27 51 1778
Луцький нац. технічний університет 395 1 11 407 84 48 0 132 539
Львівська нац. академія мистецтв - - - 255 - - - 2 257
Львівська нац. музична академія ім. М. В. Лисенка 170 5 2 177 45 5 0 50 227
Львівський нац. аграрний університет - - - 446 - - - 22 468
Львівський нац. медичний університет ім. Данила Галицького - - - 1104 - - - 229 1333
Львівський нац. університет ветеринарної медицини та біотехнологій - - - 291 - - - 20 311
Львівський нац. університет ім. Івана Франка 1861 92 113 2066 175 92 27 294 2360
Миколаївський нац. аграрний університет - - - 315 - - - 58 373
Миколаївський нац. університет ім. В. О. Сухомлинського 439 2 16 457 191 19 14 224 681
Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О.Богомольця - - - 1225 - - - 231 1456
Київський полiтехнiчний інститут 2380 325 570 3275 579 0 0 579 3854
Нацiональний транспортний унiверситет 286 16 0 302 91 0 0 91 393
Нацiональний унiверситет фізичного виховання i спорту України 286 16 0 302 65 14 0 79 381
Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв 237 0 0 237 79 0 0 79 316
Нац. академія статистики, обліку та аудиту 101 0 0 101 18 0 0 18 119
Нац. академія управління при Президентові України 169 23 0 192 90 70 0 160 352
Нац. медична академія післядипломної освіти ім. Л.П. Шупика - - - 638 - - - 198 836
Нац. металургійна академія України 580 58 27 665 88 58 0 146 811
Нац. музична академія України ім. П.І.Чайковського - - - 265 - - - 131 396
Харківський авіаційний інститут 823 276 91 1190 155 196 5 356 1546
Харківський політехнічний інститут 1623 198 54 1875 173 1 5 179 2054
Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 660 64 0 724 343 24 0 367 1091
Нац. університет "Львівська політехніка" 1997 136 483 2616 343 24 138 505 3121
Нац. університет "Острозька академія" 175 3 2 180 67 8 0 75 255
Нац. університет "Києво-Могилянська академія" - - - 366 - - - 192 558
Нац. університет біоресурсів і природокористування 1315 0 167 1482 111 0 0 111 1593
Нац. університет водного господарства та природокористування 661 0 139 800 48 0 2 50 850
Нац. університет державної податкової служби України 487 43 101 631 156 1 24 181 812
Нац. університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова 566 20 5 591 108 0 5 113 704
Нац. університет харчових технологій 675 28 76 779 122 103 1 226 1005
Нац. фармацевтичний університет 620 38 100 758 53 5 0 58 816
Одеська нац. академія зв’язку ім. О.С. Попова - - - 397 - - - 37 434
Одеська нац. академія харчових технологій 607 40 75 722 31 3 0 34 756
Одеська нац. музична академія ім. А. В. Нежданової 184 0 106 290 50 0 27 77 367
Одеський нац. економічний університет 380 5 20 405 26 0 0 26 431
Одеський нац. морський університет 335 6 40 381 37 14 10 61 442
Одеський нац. політехнічний університет - - - 73 - - - 197 270
Одеський нац. університет ім. І.І. Мечникова 946 199 73 1218 135 44 7 186 1404
Південноукраїнський нац. педагогічний Університет ім. К.Д. Ушинського - - - 447 - - - 14 461
Полтавський нац. педагогічний університет ім. В.Г.Короленка 410 0 40 450 35 0 17 52 502
Прикарпатський нац. університет ім. Василя Стефаника 1012 12 38 1062 199 31 23 253 1315
Сумський нац. аграрний університет 450 0 0 450 162 0 0 162 612
Тернопільський нац. економічний університет 815 5 0 820 49 1 0 50 870
Тернопільський нац. педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка 479 25 42 546 50 2 0 52 598
Тернопільський нац. технічний університет ім. Івана Пулюя 383 11 0 394 63 2 0 65 459
Ужгородський нац. університет 1152 96 54 1302 146 55 1 202 1504
Уманський нац. університет садівництва 319 3 16 338 15 20 1 36 374
Харківська нац. академія міського господарства - - - 632 - - - 78 710
Харківський нац. автомобільно-дорожній університет 542 35 63 640 45 88 3 136 776
Харківський нац. економічний університет 664 10 22 696 53 25 2 80 776
Харківський нац. педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди 810 2 77 889 35 53 6 94 983
Харківський нац. тех. університет сільського господарства ім.Василенка 353 0 0 353 32 0 0 32 385
Харківський нац. університет будівництва та архітектури 515 19 79 613 23 3 2 28 641
Харківський нац. університет ім. В.Н. Каразіна 1571 316 0 1887 570 461 0 1031 2918
Харківський нац. університет мистецтв ім. І.П.Котляревського 179 0 10 189 72 0 0 72 261
Харківський нац. університет радіоелектроніки 625 115 94 834 166 18 10 194 1028
Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати