(044)338-89-04 info@cedos.org.ua
на головну CEDOS
28 лютого 2014

Таблиця рейтингу національних ВНЗ відповідно до рівня відкритості. Оцінювалась готовність надати копії декларацій ректорів та проректорів за 2012 рік, штатні розписи університетів за 2012 та 2013 рік, кошториси та звіти про їх виконання за 2012 рік, перелік нерухомого майна та транспортних засобів на балансі університету, готовність надавати інформацію по телефону, а також наявність на сайтах ВНЗ річного плану держзакупівель за 2013 рік. Найвищий можливий бал за кожним з критеріїв - 15. До кожного балу приєднана відповідь ВНЗ на наш запит (якщо бал виставлявся на основі розсилання запитів).

Кошториси та звіти про їх виконання

Рейтинговий бал визначався за результатами надання даних про фінансування університетів за кодом класифікації «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики (у тому числі – за галузями)». Повною вважалась відповідь, яка містила інформацію про плановані надходження, видатки коштів загального фонду і коштів, отриманих як плата за послуги з поділом за статтями витрат. У багатьох випадках університети надсилали звіт про використання коштів загального фонду, проте не вказували конкретних сум, які призначені для заробітної плати, комунальних послуг тощо. У такому випадку університет отримував 11 з 15 можливих балів. Якщо університет надсилав лише кошторис, без звітів про його виконання, оцінка складала 5 балів. Декілька ВНЗ надавали витяги з фінансових документів з узагальненою інформацією. У таких випадках бал присуджувався залежно від повноти отриманої зведеної інформації.

Декларації

Розподіл балів відбувався за таким принципом: 15 балів отримали університети, що надали копії декларацій після першого запиту; 10 балів – надали копії декларацій після другого запиту.

Штатний розпис

15 балів – надання штатних розписів 2012 та 2013 років у повному обсязі;

10 балів – надання штатних розписів 2012 та 2013 років у повному обсязі на повторний запит;

5 балів – надання зведених штатних розписів;

3 бали – надання зведених штатних розписів на повторний запит;

2 бали – надання скорочених штатних розписів.

Перелік нерухомого майна на балансі університетів

Якщо університети на запити по нерухомості надавали повну відповідь, отримували 15 або 10 балів, залежно від того, на перший чи другий запит була дана відповідь. В поодиноких випадках у відповідях не було вказано певних параметрів. В такому разі віднімалось 3 бали. Також неодноразово адміністрації ВНЗ запрошувала нас самих копіювати дані. За такі запрошення ми ставили лише 3 бали.

Перелік транспортних засобів

За повну відповідь на перший запит університет отримував 15 балів. В разі відсутності інформації по певному запитуваному параметру віднімалось по 3 бали. Якщо університет відповідав після повторного запиту, то сума балів, яку він набирав, зменшувалась у 1,5 рази, тобто максимальний бал, що він міг отримати – 10 балів. Якщо адміністрація університету прискіпувалась до оформлення запиту (яке насправді було здійснено відповідно до вимог Закону), то ми віднімали штрафні 2 бали.

Державні закупівлі

Якщо на сайті університету є річні плати державних закупівель на 2013 рік, університет отримував 15 балів. Якщо плани розміщені на сайті, але не містять повної інформації – 5 балів. Якщо плани річних держзакупівель відсутні – 0 балів.

Запит по телефону

Якщо університети надавали відповідь на запит по телефону, вони отримували 10 балів, якщо ні – 0.

Більш детальну інформацію можна знайти у звіті.

Проект здійснено за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США

Університет Декларації Штатний розпис Бюджет Майно Машини Телефон Закупівлі Разом
Білоцерківський національний аграрний університет 0 0 5 0 0 0 0 5
Вінницький національний аграрний університет 0 0 0 0 3 0 15 18
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова 0 0 0 0 0 10 15 25
Вінницький національний технічний університет 0 10 6 15 13 0 15 59
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 15 15 11 15 15 0 15 86
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 0 2 4 15 0 10 0 31
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 0 2 5 15 9 10 15 56
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 0 5 11 15 12 0 0 43
Донецький національний медичний університет імені М. Горького 0 0 0 0 0 10 15 25
Донецький національний технічний університет 0 0 0 0 0 10 15 25
Донецький національний університет 0 0 0 0 0 10 15 25
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 0 0 0 0 0 0 15 15
Житомирський національний агроекологічний університет 0 10 11 15 15 10 15 76
Запорізький національний технічний університет 0 0 0 0 0 0 0 0
Запорізький національний університет 0 15 11 15 15 0 5 61
Івано-Франківський національний медичний університет 15 15 15 15 12 10 15 97
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 0 15 15 15 12 10 0 67
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 0 0 7 0 12 10 15 44
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 0 5 11 15 12 10 15 68
Київський національний лінгвістичний університет 0 15 11 15 12 10 15 78
Київський національний торговельно-економічний університет 0 0 0 0 0 0 5 5
Київський національний університет будівництва і архітектури 0 0 0 3 0 0 0 3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 0 15 11 15 15 0 15 71
Київський національний університет культури і мистецтв 0 0 0 0 0 0 15 15
Київський національний університет театру кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого 0 0 6 0 0 10 5 21
Київський національний університет технологій та дизайну 0 0 0 0 0 10 15 25
Кіровоградський національний технічний університет 0 0 15 0 0 0 5 20
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 0 3 5 15 15 10 5 53
Криворізький національний університет 0 10 0 0 0 10 0 20
Луганський національний аграрний університет 0 0 0 0 0 0 0 0
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 15 15 15 15 15 0 5 80
Луцький національний технічний університет 15 0 5 15 15 10 15 75
Львівська національна академія мистецтв 10 2 0 0 6 10 15 43
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка 0 15 0 15 12 10 0 52
Львівський національний аграрний університет 0 10 0 0 15 10 15 50
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 0 0 15 15 12 0 0 42
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького 0 15 15 10 12 10 0 62
Львівський національний університет імені Івана Франка 0 0 0 0 0 0 5 5
Миколаївський національний аграрний університет 15 15 15 15 15 0 5 80
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 15 15 11 15 15 10 5 86
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 0 0 0 0 0 10 0 10
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 0 0 0 0 0 10 0 10
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 15 15 0 13 13 0 0 56
Національна академія статистики обліку та аудиту 0 0 0 15 15 10 0 40
Національна академія управління при Президентові України 0 2 15 15 15 10 5 62
Національна медична академія післядипломної освіти імені Л.П. Шупика 0 0 0 15 15 0 15 45
Національна металургійна академія України 0 0 0 15 9 0 15 39
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського 0 0 0 15 15 0 5 35
Національний авіаційний університет 0 0 0 0 0 0 0 0
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського Харківський авіаційний інститут 0 15 11 13 15 0 0 54
Національний гірничий університет України 0 0 0 0 0 0 0 0
Національний лісотехнічний університет України 0 0 0 0 0 0 15 15
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 0 0 0 0 0 10 15 25
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 0 0 0 0 0 10 0 10
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут 0 0 0 0 13 0 15 28
Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут 0 15 15 0 0 0 0 30
Національний транспортний університет 0 5 15 15 0 0 15 50
Національний університет біоресурсів і природокористування 0 0 5 0 0 10 0 15
Національний університет водного господарства та природокористування 0 0 5 0 0 0 15 20
Національний університет державної податкової служби України 0 10 5 15 15 10 0 55
Національний університет Києво-Могилянська академія 0 0 15 15 15 10 0 55
Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова 0 0 0 0 0 0 15 15
Національний університет Львівська політехніка 0 0 0 0 0 10 5 15
Національний університет Одеська юридична академія 0 0 0 0 0 0 5 5
Національний університет Острозька академія 15 15 15 15 9 0 5 74
Національний університет фізичного виховання і спорту України 0 0 0 0 0 10 15 25
Національний університет харчових технологій 0 0 11 0 0 0 0 11
Національний університет Юридична академія України імені Ярослава Мудрого 0 0 11 0 4 0 0 15
Національний фармацевтичний університет 0 5 0 0 0 0 0 5
Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова 0 0 0 0 0 0 0 0
Одеська національна академія харчових технологій 0 0 0 10 8 10 0 28
Одеська національна морська академія 0 10 5 0 0 10 5 30
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 15 0 0 15 15 0 5 50
Одеський національний економічний університет 0 0 0 0 0 0 0 0
Одеський національний медичний університет 0 0 0 0 0 0 0 0
Одеський національний морський університет 15 15 0 10 13 10 5 68
Одеський національний політехнічний університет 0 0 0 0 0 0 0 0
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 0 3 0 15 0 0 0 18
Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського 0 15 5 15 0 10 5 50
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 0 0 0 10 0 10 0 20
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 0 0 0 0 0 0 5 5
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 15 0 11 15 12 10 5 68
Севастопольський національний технічний університет 0 0 5 0 10 0 5 20
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумський національний аграрний університет 15 2 11 15 0 10 15 68
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 0 2 5 15 9 10 5 46
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 0 3 5 0 0 0 0 8
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 0 0 0 0 0 0 0 0
Тернопільський національний економічний університет 0 0 0 0 0 0 0 0
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 15 15 15 15 15 10 0 85
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 15 15 15 15 15 10 5 90
Ужгородський національний університет 15 0 0 0 0 0 0 15
Уманський національний університет садівництва 15 15 0 0 5 0 15 50
Харківська національна академія міського господарства 0 5 5 15 15 0 0 40
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 0 15 2 15 9 10 0 51
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 0 3 5 15 15 10 0 48
Харківський національний економічний університет 0 0   13 13 0 5 42
Харківський національний медичний університет 0 0 0 0 0 10 15 25
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 0 5 5 7 0 0 5 22
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 0 5 5 15 15 10 5 55
Харківський національний університет будівництва та архітектури 0 5 11 15 10 10 0 56
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 0 5   0 10 10 15 50
Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського 0 15 15 15 6 10 5 66
Харківський національний університет радіоелектроніки 0 0 15 0 0 10 5 30
Херсонський національний технічний університет 0 15 11 15 15 10 0 66
Хмельницький національний університет 0 10 11 15 0 10 5 51
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 0 0 0 0 0 0 15 15
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 0 0 0 0 0 10 0 10
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка 0 0 0 0 8 0 0 8
Чернігівський національний технологічний університет 0 0 2 15 6 10 5 38
Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати