Методологія рейтингу прозорості університетів

Автор(к)и дослідження ставлять за мету привернути суспільну увагу до проблеми комунікації українських університетів з абітурієнтами і студентами, а також заохотити університети до більш ефективної та прозорої інформаційної політики, зокрема на своїх офіційних сайтах.

Цільова аудиторія дослідження складається з представників університетів (у першу чергу адміністрації), журналістів, абітурієнтів та їхніх батьків.

Різнорідність. Ми визнаємо різнорідність університетів та усіляко вітаємо унікальність у втіленні їхньої інформаційної політики. Водночас різнорідність обраних університетів не впливає на вимоги щодо прозорості їхньої діяльності. Варто зазначити, що рейтинг не включає університети, які підпорядковані силовим відомствам, через специфічний режим доступу до інформації щодо них.

Джерела інформації. Рейтинг використовує веб-сайти ВНЗ як основне джерело інформації та вимірює факт наявності або ж відсутності певної інформації на них. Також джерелом інформації є факт задоволення/незадоволення запиту на публічну інформацію.

Моніторинг охопив усі державні та комунальні ВНЗ, окрім тих, які опинились на окупованих територіях та не були переміщені, а також ВНЗ силових структур. Також у моніторинзі не брали участі філії ВНЗ. Загалом у рейтинзі представлені 186 вищих навчальних заклади.

Рейтинг має 6 Індикаторів:

Фінансова прозорість (10%) Адміністративна прозорість (24%) Наявність на сайті ВНЗ стратегічного плану розвитку (10%) Інформування про зміст навчання (40%) Інформування про можливості працевлаштування (8%) Інформування про можливості міжнародного обміну (8%)

Індикатори поділяються на 45 показників, за досягнення яких ВНЗ отримував бали.

Фінансова прозорість (10%)

Таблиця з результатами

Індикатор у першу чергу відображає, наскільки університети виконують вимоги Закону "Про вищу освіту" та Закону "Про доступ до публічної інформації" щодо публікації своєї фінансової документації у відкритому доступі або ж надання її на запит.

Наявність на сайті ВНЗ:

Протягом січня 2016 року відбувався моніторинг сайтів ВНЗ, якщо під час нього на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал.

Адміністративна прозорість (24%)

Таблиця з результатами

Індикатор відображає, наскільки ВНЗ виконує вимоги Закону "Про вищу освіту" щодо відкритості дисертацій, основних положень ВНЗ, інформації про його керівні органи, а також наскільки ВНЗ дотримується прозорості у своїй кадровій політиці, зокрема під час оголошення конкурсів на вакантні посади.

Наявність на сайті ВНЗ:

Протягом січня-квітня 2016 року ми моніторили сайти ВНЗ, якщо під час нього на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал. Бал за оголошення про вакантні посади залежав від відповіді ВНЗ на наш запит про їх наявність. Якщо протягом окресленого періоду ВНЗ не проводив конкурсу на заміщення вакантних посад, тоді зараховувалась максимально можлива кількість балів за цей показник скоригована на коефіцієнт, який розраховувався як відношення суми набраних балів до максимально можливої суми балів за всіма іншими параметрами індикатора (окрім наявності дисертацій, авторефератів та відгуків). Якщо ВНЗ не відповів на запит і при цьому на сайті не було оголошень – за параметр оголошень виш отримував 0 балів.

Під час моніторингу наявності опублікованих в електронному вигляді дисертацій, відгуків та авторефератів до уваги бралась кількість опублікованих документів. Кожен з максимальних балів ми ділили відповідно на кількість дисертацій, авторефератів та відгуків, які мусять бути опубліковані на сайті ВНЗ. Наприклад, якщо на сайті, повинні були бути опубліковані 4 дисертації в електронному вигляді, то за факт публікації кожної з цих дисертацій ВНЗ міг отримати - 4 макс. бали/4 дисертації=1 бал.

Якщо ВНЗ не має спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій або протягом грудня 2015-квітня 2016 у спецрадах ВНЗ не проводились захисти дисертацій, тоді зараховувалась максимально можливі 8 балів за показники публікацій дисертацій, авторефератів та відгуків, скориговані на коефіцієнт, який розраховувався як відношення суми набраних балів до максимально можливої суми балів за всіма іншими параметрами індикатора Адміністративна прозорість.

Наявність на сайті ВНЗ стратегічного плану розвитку (10%)

Таблиця з результатами

Індикатор відображає, чи ВНЗ здійснює стратегічне планування, а також показує наявність основних компонентів у стратегії.

Охоплення таких сфер діяльності у стратегічному плані розвитку:

Наявність у стратегічному плані розвитку таких компонентів:

Протягом лютого 2016 року відбувався моніторинг сайтів ВНЗ, якщо під час нього на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал. Відповідний бал виш отримував, якщо стратегія була актуальною на 2016 рік.

Інформування на сайті ВНЗ про зміст навчання (40%)

Таблиця з результатами

Індикатор показує, наскільки ВНЗ використовує свою веб-сторінку, аби інформувати про зміст власних навчальних програм, кадровий потенціал та систему оцінювання.

Наявність на сайті ВНЗ:

Протягом лютого-червня 2016 року відбувався моніторинг сайтів ВНЗ, якщо під час нього на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал.

Моніторинг охоплював бакалаврські програми денної форми навчання, виняток склала Національна академія управління, Дипломатична академія України (магістерські програми). З моніторингу були виключені 14 медичних ВНЗ через специфіку своєї структури.

Оцінка опису навчальної програми відбувалась на кожному факультеті/інституті. Спочатку ми ділили максимальний бал кожного параметру на кількість кафедр (рідше - програм) на факультеті. Потім отримане число множили на кількість кафедр (програм), які мають відповідну вимірювану складову. І так для кожного параметру. Потім ми додавали усі бали, які отримував факультет. Після цього додавали отримані кожним факультетом бали та ділили на кількість факультетів.

За таким же принципом відбувався розрахунок балів для параметрів інформації про практику. Відмінність полягала лише в тому, що максимальна кількість балів для цих параметрів, якщо інформація була розміщена для усього факультету чи університету, зменшувалась.

Для мистецьких ВНЗ за складову інформації про практику, якщо цієї інформації не було, зараховувалась максимально можлива кількість балів за цей показник скоригована на коефіцієнт, який розраховувався як відношення суми набраних балів до максимально можливої суми балів за всіма параметрами опису навчальної програми.

У моніторингу не брали участь загальноуніверситетські кафедри як гуманітарного, так і технічного профілю, військові кафедри, відокремлені підрозділи, а також факультети для іноземних студентів (окрім параметру щодо англомовного Інформаційного пакету ЄКТС). Якщо кафедра забезпечує загальну дисципліну лише для одного факультету, ми враховували її.

Якщо оцінювана інформація знаходилась лише у внутрішній мережі ВНЗ (доступ через логін та пароль), то це не враховувалось, адже до неї не мають доступу зацікавлені абітурієнти.

Якщо інформація про навчальну програму, яка підлягала моніторингу, містилася в інформаційному пакеті ЄКТС, ми враховували її аналогічно до тієї, що розміщена на сторінці кафедри чи факультету.

Інформація про практику враховувалась лише в тому випадку, якщо були вказані конкретні підприємства та установи для її проходження.

Наявність інформаційного пакету ЄКТС враховувалась за умови, що він (або сам сайт ВНЗ) містив щонайменше 60% переліченої нижче інформації:

Інформування на сайті ВНЗ про можливості працевлаштування (8%)

Таблиця з результатами

Індикатор відображає, наскільки ВНЗ готовий сприяти отриманню практики студентами та їхньому подальшому працевлаштуванню.

Наявність:

Протягом лютого 2016 року відбувався моніторинг сайтів ВНЗ, якщо під час нього на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал.

Інформування на сайті ВНЗ про можливості міжнародного обміну (8%)

Таблиця з результатами

За допомогою цього індикатора можна побачити, наскільки ВНЗ сприяє академічній мобільності своїх студентів.

Наявність:

Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати