У дужках зазначено максимально можливий бал.

Місце в 2016 ВНЗ Охоплення найголовніших сфер діяльності у стратегічному плані 2015 (6) Охоплення найголовніших сфер діяльності у стратегічному плані 2016 (6) Наявність у стратегічному плані розвитку цілей, заходів, індикаторів 2015 (4) Наявність у стратегічному плані розвитку цілей, заходів, індикаторів 2016(4) Разом 2015 Разом 2016
1 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 4 6 4 4 8 10
1 Національний гірничий університет України 6 6 4 4 10 10
1 Одеський національний економічний університет 0 6 0 4 0 10
1 Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 6 6 4 4 10 10
1 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 6 6 4 4 10 10
2 Харківський національний університет радіоелектроніки 0 5 0 4 0 9
3 Запорізький національний технічний університет 4 4 4 4 8 8
3 Київський національний університет технологій та дизайну 1 6 2 2 3 8
3 Кіровоградський національний технічний університет 3 5 4 3 7 8
3 Національна металургійна академія України 6 6 2 2 8 8
3 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 0 6 0 2 0 8
3 Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського 0 6 0 2 0 8
3 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 6 6 2 2 8 8
4 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 6 5 2 2 8 7
4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 6 5 2 2 8 7
4 Національний університет біоресурсів і природокористування 5 5 4 2 9 7
4 Національний університет водного господарства та природокористування 0 6 0 1 0 7
4 Уманський національний університет садівництва 0 5 0 2 0 7
4 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 0 3 0 4 0 7
4 Харківський національний економічний університет 3 4 1 3 4 7
4 Харківський національний університет будівництва та архітектури 0 6 0 1 0 7
5 Луцький національний технічний університет 0 4 0 2 0 6
5 Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 0 4 0 2 0 6
5 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 6 5 2 1 8 6
5 Національний університет фізичного виховання і спорту України 5 5 2 1 7 6
5 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 0 4 0 2 0 6
5 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 0 4 0 2 0 6
6 Білоцерківський національний аграрний університет 0 3 0 2 0 5
6 Національний університет „Києво-Могилянська академія” 4 4 2 1 6 5
6 Сумський національний аграрний університет 0 2 0 3 0 5
6 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 0 4 0 1 0 5
6 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1 3 0 2 1 5
7 Вінницький національний аграрний університет 4 3 1 1 5 4
8 Львівський національний університет імені Івана Франка 6 2 4 1 10 3
8 Національний авіаційний університет 2 2 1 1 3 3
8 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 0 1 0 2 0 3
9 Львівський національний аграрний університет 0 1 0 1 0 2
10 Київський національний торговельно-економічний університет 5 0 0 1 5 1
10 Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова 1 1 0 0 1 1
11 Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова 0 0 0 0 0 0
11 Вінницький національний технічний університет 0 0 0 0 0 0
11 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 1 0 0 0 1 0
11 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 0 0 0 0 0 0
11 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 0 0 0 0 0 0
11 Житомирський національний агроекологічний університет 5 0 2 0 7 0
11 Запорізький національний університет 1 0 0 0 1 0
11 Івано-Франківський національний медичний університет 0 0 0 0 0 0
11 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 1 0 0 0 1 0
11 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 5 0 2 0 7 0
11 Київський національний лінгвістичний університет 0 0 0 0 0 0
11 Київський національний університет будівництва і архітектури 0 0 0 0 0 0
11 Київський національний університет культури і мистецтв 0 0 0 0 0 0
11 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого 0 0 0 0 0 0
11 Криворізький національний університет 1 0 0 0 1 0
11 Львівська національна академія мистецтв 0 0 0 0 0 0
11 Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка 0 0 0 0 0 0
11 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 0 0 0 0 0 0
11 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького 0 0 0 0 0 0
11 Миколаївський національний аграрний університет 5 0 1 0 6 0
11 Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 1 0 0 0 1 0
11 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 0 0 0 0 0 0
11 Національний транспортний університет 0 0 0 0 0 0
11 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 1 0 0 0 1 0
11 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 0 0 0 0 0 0
11 Національна академія статистики, обліку та аудиту 0 0 0 0 0 0
11 Національна академія управління при Президентові України 0 0 0 0 0 0
11 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського 0 0 0 0 0 0
11 Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 0 0 0 0 0 0
11 Національний лісотехнічний університет України 0 0 0 0 0 0
11 Національний університет "Одеська юридична академія" 1 0 0 0 1 0
11 Національний університет “Львівська політехніка” 5 0 4 0 9 0
11 Національний університет “Острозька академія” 0 0 0 0 0 0
11 Національний університет державної податкової служби України 0 0 0 0 0 0
11 Національний університет харчових технологій 0 0 0 0 0 0
11 Національний фармацевтичний університет 0 0 0 0 0 0
11 Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова 5 0 2 0 7 0
11 Одеська національна академія харчових технологій 0 0 0 0 0 0
11 Одеська національна морська академія 0 0 0 0 0 0
11 Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 0 0 0 0 0 0
11 Одеський національний медичний університет 0 0 0 0 0 0
11 Одеський національний морський університет 0 0 0 0 0 0
11 Одеський національний політехнічний університет 0 0 0 0 0 0
11 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 0 0 0 0 0 0
11 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 0 0 0 0 0 0
11 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 0 0 0 0 0 0
11 Тернопільський національний економічний університет 0 0 0 0 0 0
11 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 0 0 0 0 0 0
11 Ужгородський національний університет 1 0 0 0 1 0
11 Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 0 0 0 0 0 0
11 Харківський національний медичний університет 0 0 0 0 0 0
11 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 4 0 4 0 8 0
11 Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського 0 0 0 0 0 0
11 Херсонський національний технічний університет 0 0 0 0 0 0
11 Хмельницький національний університет 0 0 0 0 0 0
11 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 0 0 0 0 0 0
11 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка 0 0 0 0 0 0
Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати