У дужках зазначено максимально можливий бал.

Місце в 2016 ВНЗ Повнота опису навчальних програм 2015 (26) Повнота опису навчальних програм 2016 (26) Інформація про можливості проходження практики 2015 (4 або 6) Інформація про можливості проходження практики 2016 (4 або 6) Інформаційни пакет ЄКТС 2015 (3 або 5) Інформаційни пакет ЄКТС 2016 (3 або 5) Англомовний інформаційний пакет ЄКТС 2015 (2 або 3) Англомовний інформаційний пакет ЄКТС 2016 (2 або 3) Разом 2015 Разом 2016
1 Національний університет “Львівська політехніка” 26 26 1.32 0.75 3 3 2 2 32.32 31.75
2 Національний університет „Києво-Могилянська академія” 12.99 21.82 0 1.42 3 3 2 2 17.99 28.24
3 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 6.51 22 0.39 0.29 3 3 0 0 9.9 25.29
4 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 19 21.38 4 0.4 5 3 0 0 28 24.78
5 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 17.33 18.8 2.7 2.49 1.34 3 0 0 21.37 24.29
6 Хмельницький національний університет 19.53 20.83 0.6 0 4.17 3 2.5 0 26.8 23.83
7 Національна академія управління при Президентові України 7.9 16.53 0.54 4 3 3 0 0 11.44 23.53
8 Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 11.26 16.43 0.93 2.29 0 3 0 0 12.19 21.72
9 Національний університет біоресурсів і природокористування 13.41 19.87 4 1.2 3 0 2 0 22.41 21.07
10 Запорізький національний університет 24.02 16.69 0.88 1.35 0 3 0 0 24.9 21.04
11 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 7.42 17.11 0 3 0 0 0 0 7.42 20.11
12 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 14.93 14.73 0.99 1.67 0.16 3 0 0 16.08 19.4
13 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 6.71 15 0 4 0 0 0 0 6.71 19
14 Уманський національний університет садівництва 8.02 11.72 4 6 0 0 0 0 12.02 17.72
15 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 12.47 12.8 1.65 1.61 3 3 0 0 17.12 17.41
16 Національний університет “Острозька академія” 13.17 13.39 0 0.58 0 3 0 0 13.17 16.97
17 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 8.61 13.57 0.26 0.13 0 3 0 0 8.87 16.7
18 Національний фармацевтичний університет 9.57 12.61 0 4 3 0 2 0 14.57 16.61
19 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 14.17 13.12 0.17 0.29 2.23 3 0 0 16.57 16.41
20 Миколаївський національний аграрний університет 12.69 11.98 2.85 1.32 0 3 0 0 15.54 16.3
21 Вінницький національний технічний університет 14.11 12.88 1.08 0.15 1.65 3 0 0 16.84 16.03
22 Харківський національний університет радіоелектроніки 5.31 9.62 0.46 1.32 0 3 0 2 5.77 15.94
23 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 6.74 12.86 2.5 3 0 0 0 0 9.24 15.86
24 Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 5.67 12 0.12 0 3 3 0 0 8.79 15
25 Національна академія статистики, обліку та аудиту 12.2 12 0.41 0 0 3 0 0 12.61 15
26 Київський національний торговельно-економічний університет 11.8 10.92 0.8 1.03 0 3 0 0 12.6 14.95
27 Львівський національний університет імені Івана Франка 14.29 11.2 1.17 0.66 0.03 3 2 0 17.49 14.86
28 Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка 1.25 14.83 0.3 0 0 0 0 0 1.55 14.83
29 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 10.71 10.35 1.5 4 0 0 0 0 12.21 14.35
30 Київський національний університет технологій та дизайну 11.2 13.86 1.1 0.21 0 0 0 0 12.3 14.07
31 Національний транспортний університет 7.7 8.34 5.05 4.51 5 0 0 0 17.75 12.85
32 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 8.42 9.79 0.5 3 0 0 0 0 8.92 12.79
33 Київський національний лінгвістичний університет 8.06 12.02 0 0.67 0 0 0 0 8.06 12.69
34 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 16.88 12.24 0.22 0.44 0 0 0 0 17.1 12.68
35 Сумський національний аграрний університет 9.93 6.61 4 6 0 0 0 0 13.93 12.61
35 Національний університет фізичного виховання і спорту України 11.33 12 0 0 0 0 0 0 11.33 12
35 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 1.89 11.43 0 0.5 0 0 0 0 1.89 11.93
35 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка 10.01 11.93 0 0 0.63 0 0 0 10.64 11.93
36 Національний гірничий університет України 11.26 10.63 1.41 0.95 0 0.33 0 0 12.67 11.91
36 Національний лісотехнічний університет України 9.92 7.57 0.85 4 0 0 0 0 10.77 11.57
37 Ужгородський національний університет 8.8 8.05 1.54 0.3 16 3 0 0 26.35 11.35
38 Одеський національний економічний університет 9.99 10.46 0.88 0.84 0 0 0 0 10.87 11.3
39 Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова 9.86 7.47 0 0.8 0 3 0 0 9.86 11.27
40 Запорізький національний технічний університет 8.73 11.11 1.38 0 0 0 0 0 10.11 11.11
40 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 0 4.1 0 4 0 3 0 0 0 11.1
41 Кіровоградський національний технічний університет 4.46 7.58 1 0.5 0 3 0 0 5.46 11.08
42 Білоцерківський національний аграрний університет 4.54 6.99 4 4 0 0 0 0 8.54 10.99
43 Одеська національна академія харчових технологій 4.11 8.85 1.73 2.13 0 0 0 0 5.84 10.98
44 Національний університет "Одеська юридична академія" 5.36 6.67 0 4 0 0 0 0 5.36 10.67
45 Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 0 8.67 0 2 0 0 0 0 0 10.67
45 Національний університет державної податкової служби України 9.86 10.62 0 0 0 0 0 0 9.86 10.62
46 Національний авіаційний університет 10.01 9.82 0.98 0.51 3 0 0 0 13.99 10.33
47 Криворізький національний університет 7.43 7.56 0.65 2.4 0 0 0 0 8.08 9.96
48 Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова 3.91 7.83 2 1.96 1 0 0 0 6.91 9.79
48 Національний університет харчових технологій 7.93 6.57 3.36 3.01 0 0 0 0 11.29 9.58
49 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 8.85 6.17 0.19 0.25 0.57 3 0 0 9.61 9.42
50 Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 7.29 7.7 2.86 1.71 0 0 0 0 10.15 9.41
51 Одеський національний політехнічний університет 13.3 9.21 0 0 3 0 0 0 16.3 9.21
52 Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського 4.82 8.65 0 0.4 0 0 0 0 4.82 9.05
53 Київський національний університет культури і мистецтв 7.65 7.23 0.52 1.67 0 0 0 0 8.17 8.9
54 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 7.15 8.18 0 0.58 0 0 0 0 7.15 8.76
54 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 7.58 7.85 0.57 0.8 0 0 0 0 8.15 8.65
55 Харківський національний економічний університет 7.71 7.53 1.35 1 4 0 0 0 13.06 8.53
55 Національна металургійна академія України 6.55 8.38 0.12 0 3 0 2 0 11.67 8.38
56 Київський національний університет будівництва і архітектури 15.37 8.25 0 0 0 0 0 0 15.37 8.25
57 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 10 7.49 0.59 0.59 3 0 3 0 16.72 8.08
58 Національний університет водного господарства та природокористування 5.21 3.76 0.09 1.19 0.07 3 0 0 5.37 7.95
59 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 11.77 5.19 4.71 2.5 0 0 0 0 16.48 7.69
60 Херсонський національний технічний університет 7.19 7.32 0.24 0.3 0 0 0 0 7.43 7.62
61 Тернопільський національний економічний університет 12.7 6.07 0 1.14 4.44 0 0 0 17.14 7.21
62 Житомирський національний агроекологічний університет 11.7 6.14 0 0.84 0 0 0 0 11.7 6.98
63 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого 5.13 2.66 4 4 0 0 0 0 9.13 6.66
64 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 7.38 6.64 0.7 0 0 0 0 0 8.08 6.64
65 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 4.76 6.23 0 0.36 0.79 0 0 0 5.55 6.59
66 Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 2.91 5.13 1.5 1.29 0 0 0 0 4.41 6.42
67 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 6.12 6.11 0 0.17 0 0 0 0 6.12 6.28
68 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 4.8 4.89 1.3 1.3 0 0 0 0 6.1 6.19
69 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 4.75 6.09 0.09 0 0 0 0 0 4.84 6.09
70 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 8.28 6.01 0.25 0 0 0 0 0 8.53 6.01
71 Львівський національний аграрний університет 5.02 5.38 1.36 0.46 0 0 0 0 6.38 5.84
71 Вінницький національний аграрний університет 3.13 4.75 4 0.98 0 0 0 0 7.13 5.73
72 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 7.05 5.06 1.62 0.19 0 0 0 0 8.67 5.25
73 Харківський національний університет будівництва та архітектури 3.21 3.81 4 1.17 0 0 0 0 7.21 4.98
74 Одеський національний морський університет 0.34 3.94 0 0 0 0 0 0 0.34 3.94
75 Луцький національний технічний університет 3.35 1.65 2.05 0.6 0 0 0 0 5.4 2.25
76 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького 0.25 1.75 0.6 0 0 0 0 0 0.85 1.75
77 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського 0 1.19 0 0.27 0 0 0 0 0 1.46
78 Одеська національна морська академія 1.59 0.78 0 0.57 3 0 0 0 4.59 1.35
79 Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського 10 0.26 1.54 0 0 0 0 0 11.54 0.26
80 Львівська національна академія мистецтв 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0.25 0
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
99
100
101
102
103
104
105
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
155
155
155
155
155
Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати