У дужках зазначено максимально можливий бал.

Складові показника "Інформація про ректорат": склад - 1, контактні дані членів - 1, години прийому членів - 1

Наявність
Статуту(4)
Наявність
Положення
про Вчену
раду(2)
Інформація
про
ректорат(3)
Інформація
про склад
Вченої ради
на сайті(2)
Інформація
про склад
останніх
Зборів
трудового
колективу(1)
Публікація
оголошень
про
вакантні
науково-
педагогічні
посади(3)
Відповідь
на запит
про
вакансії(3)
Публікація
річного
звіту
ректора(2)
Разом (20)
Білоцерківський національний аграрний університет0020001.503.5
Вінницький національний аграрний університет021200308
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова4220003011
Вінницький національний технічний університет4022031.5214.5
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка4212023014
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна002003308
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара001003329
Житомирський національний агроекологічний університет0020033210
Запорізький національний технічний університет002000305
Запорізький національний університет4020033012
Івано-Франківський національний медичний університет4022003213
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу4020001.529.5
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка403212.63217.6
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана4222033016
Київський національний лiнгвiстичний унiверситет4010003210
Київський національний торговельно-економiчний університет421201.83215.8
Київський національний унiверситет будівництва i архітектури002001.51.505
Київський національний унiверситет культури i мистецтв002000002
Київський національний унiверситет театру кіно i телебачення iменi І.К.Карпенка-Карого401001.4309.4
Київський національний університет iменi Тараса Шевченка4022133217
Київський національний університет технологій та дизайну002000.9305.9
Кіровоградський національний технічний університет002200307
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського4222003013
Криворізький національний університет402001.63010.6
Луцький національний технічний університет003000306
Львівська національна академія мистецтв202001.2308.2
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка001000304
Львівський національний аграрний університет0010031.505.5
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького4022033014
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького4020001.507.5
Львівський національний університет імені Івана Франка4022003011
Миколаївський національний аграрний університет002201.2308.2
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського202001.2308.2
Нацiональний авiацiйний унiверситет002200307
Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О.Богомольця4022130214
Нацiональний педагогічний унiверситет iменi М.П.Драгоманова002000002
Нацiональний технічний унiверситет України "Київський полiтехнiчний інститут"4222033016
Нацiональний транспортний унiверситет01201307
Нацiональний унiверситет фізичного виховання i спорту України4222001.5011.5
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв002201.2308.2
Національна академія образотворчого мистецтва i архітектури001000.41.502.9
Національна академія статистики обліку та аудиту000000.5303.5
Національна академія управління при Президентові України0022033010
Національна металургійна академія України402201.71.5011.2
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського002000305
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”4020001.507.5
Національний гірничий університет України402200008
Національний лісотехнічний університет України002000305
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"022200309
Національний університет "Одеська юридична академія"001000001
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого422202.41.5215.9
Національний університет "Львівська політехніка"4012003212
Національний університет "Острозька академія"001200.7304.7
Національний університет "Києво-Могилянська академія"423202.83218.8
Національний університет біоресурсів і природокористування4022003213
Національний університет водного господарства та природокористування2210033011
Національний університет державної податкової служби України2020033010
Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова2222001.509.5
Національний університет харчових технологій02201.2308.2
Національний фармацевтичний університет2222003011
Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова401000005
Одеська національна академія харчових технологій0030001.504.5
Одеська національна морська академія2020033212
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової202200309
Одеський національний економічний університет4020001.507.5
Одеський національний медичний університет0020001.503.5
Одеський національний морський університет402001.63010.6
Одеський національний політехнічний університет402001.93212.9
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова202200309
Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського202200309
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка2030003210
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка0022001.505.5
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника4022133015
Сумський національний аграрний університет4012033013
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки4222001.5011.5
Тернопільський національний економічний університет4022003011
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка202000307
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя4232033017
Ужгородський національний університет412033013
Уманський національний університет садівництва022200309
Харківська національна академія міського господарства022200309
Харківський національний автомобільно-дорожній університет402000309
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва002200004
Харківський національний економічний університет4020001.507.5
Харківський національний медичний університет4020001.507.5
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди4020001.507.5
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка002000305
Харківський національний університет будівництва та архітектури002000305
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна4022003213
Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського0022001.505.5
Харківський національний університет радіоелектроніки002200307
Херсонський національний технічний університет001201307
Хмельницький національний університет2022001.507.5
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького002000002
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича4022003011
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка4020001.507.5
Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати