Що шукаєте?

Теми

У цьому розділі ми зібрали усі теми, якими ми займаємось. На сторінці кожної з тем ви можете знайти дослідження, події, блоги і новини за цією темою.

Освіта

Займаємось питаннями сексуальної освіти, вступу у заклади вищої освіти, фінансування вищої освіти, міграції студент_ок.

Місто

У Cedos є урбаністичне медіа Mistosite, ми організовуємо Український урбаністичний форум, досліджуємо питання громадського активізму у містах.

Міграція

Досліджуємо соціально-економічні права мігрант_ок, інтеграцію мігрант_ок і ВПО, організації, які працюють у сфері міграції.

Зайнятість

З початку пандемії ми почали досліджувати дистанційну роботу, також займались питаннями кар'єрних шляхів і компетенцій. Плануємо дослідити зайнятість у сфері культури.

Житло

Досліджуємо житлову політику, соціально-економічну роль житла, питання оренди житла, права орендар_ок і дискримінацію під час оренди.

Культура

Провели дослідження дозвілля і культурних потреб міської молоді в Україні. Плануємо дослідити питання праці у сфері культури.

Демократія

Займаємось питаннями активізму, розвитку громадянського суспільства, партисипації і взаємодії з громадян і громадянок з органами влади.

Гендер

Намагаємось розкривати гендерний аспект в усіх наших темах. Детально досліджували сексуальну освіту, жінок-іммігранток в Україні, гендерний аспект вступу у ЗВО.

Соціальний захист

Під час пандемії і карантинних обмежень ми дослідили стан сфери соціального захисту і її реформування, а також питання безпеки бездомних людей.

Клімат

Досліджуємо взаємодію кліматичного руху з органами влади, кліматичну (не)справедливість і вплив змін клімату на вразливі групи, концепцію антизростання.

Безпека

Досліджуємо співвідношення між фактичною і відчуваною безпекою. Провели дослідження про безпеку бездомних людей. Аналізуємо дані у сфері безпеки в Україні.