У дужках зазначено максимально можливий бал.

Кошторис
(4)
Звіт про
кошти(4)
Штатний
розпис(4)
Інформація
про держ.
закупівлі(2)
Інформація
про плату
за навчання
англійською
(2.5)
Інформація
про плату
за навчання
українською
(2.5)
Інформація
про плату
за додаткові
послуги(2)
Відповідь
на запит
про
кошторис
(3)
Відповідь
на запит
про штат.
розпис(3)
Відповідь
на запити
про
кількість
бюджетників
та
контрактників
(1.5)
Відповідь
на запит
про
кількість
штатних
працівників
та сумісників
(1.5)
Разом
(30)
Білоцерківський національний аграрний університет000202.5000004.5
Вінницький національний аграрний університет000202.50331.50.7512.75
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова000202.5031.51.50.7511.25
Вінницький національний технічний університет422202.50001.51.515.5
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка002202.50331.51.515.5
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна00022.52.501.531.51.514.5
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара00022.52.501.51.51.51.513
Житомирський національний агроекологічний університет000002.50331.51.511.5
Запорізький національний технічний університет04022.52.501.531.51.518.5
Запорізький національний університет202202.5001.51.51.513
Івано-Франківський національний медичний університет000202.50331.51.513.5
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу00022.52.52301.5013.5
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка000002.501.531.51.510
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана000202.501.531.5010.5
Київський національний лiнгвiстичний унiверситет044202.5031.51.51.520
Київський національний торговельно-економiчний університет422202.50331.51.521.5
Київський національний унiверситет будівництва i архітектури040202.501.51.51.51.514.5
Київський національний унiверситет культури i мистецтв000200000002
Київський національний унiверситет театру кіно i телебачення iменi І.К.Карпенка-Карого444202.50331.5024
Київський національний університет iменi Тараса Шевченка220202.501.531.51.516
Київський національний університет технологій та дизайну000202.521.51.51.51.512.5
Кіровоградський національний технічний університет000202.50331.51.513.5
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського000202.5031.51.51.512
Криворізький національний університет444202.50331.51.525.5
Луцький національний технічний університет20222.52.521.501.51.517.5
Львівська національна академія мистецтв204002.50331.50.7516.75
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка44422.52.50331.51.528
Львівський національний аграрний університет200202.503301.514
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького000002.50331.51.511.5
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького000002.501.531.50.759.25
Львівський національний університет імені Івана Франка40222.52.5031.51.51.520.5
Миколаївський національний аграрний університет000002.50331.51.511.5
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського000202.50331.51.513.5
Нацiональний авiацiйний унiверситет00022.52.50001.508.5
Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О.Богомольця00022.52.500001.58.5
Нацiональний педагогічний унiверситет iменi М.П.Драгоманова00022.52.5000007
Нацiональний технічний унiверситет України "Київський полiтехнiчний інститут"00222.52.50031.51.515
Нацiональний транспортний унiверситет000202.501.501.51.59
Нацiональний унiверситет фізичного виховання i спорту України000202.50001.51.57.5
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв000202.50001.51.57.5
Національна академія образотворчого мистецтва i архітектури000002.50301.507
Національна академія статистики обліку та аудиту000002.5001.501.55.5
Національна академія управління при Президентові України000202.501.501.51.59
Національна металургійна академія України000202.50031.51.510.5
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського000202.50331.50.7512.75
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"02422.52.50331.51.522
Національний гірничий університет України000202.5000004.5
Національний лісотехнічний університет України000202.501.531.50.7511.25
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"444202.50331.51.525.5
Національний університет "Одеська юридична академія"000002.5000002.5
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого000002.5031.51.51.510
Національний університет "Львівська політехніка"222202.501.531.51.518
Національний університет "Острозька академія"404202.50331.51.521.5
Національний університет "Києво-Могилянська академія"000202.501.51.51.51.510.5
Національний університет біоресурсів і природокористування000202.50001.51.57.5
Національний університет водного господарства та природокористування202202.50301.51.514.5
Національний університет державної податкової служби України000202.52331.51.515.5
Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова0002000331.51.511
Національний університет харчових технологій20022.52.50331.51.518
Національний фармацевтичний університет40222.52.50331.51.522
Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова04222.52.50301.5017.5
Одеська національна академія харчових технологій000002.501.531.51.510
Одеська національна морська академія22222.52.50331.5020.5
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової020202.50331.51.515.5
Одеський національний економічний університет24202.52.50331.51.522
Одеський національний медичний університет44422.52.50000019
Одеський національний морський університет000202.50331.51.513.5
Одеський національний політехнічний університет00022.52.50001.51.510
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова24222.52.501.531.51.522.5
Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського44422.52.50331.51.528
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка000202.50331.51.513.5
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка002202.5000006.5
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника020202.52331.51.517.5
Сумський національний аграрний університет442202.501.501.51.519
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки442202.50301.51.520.5
Тернопільський національний економічний університет000202.503301.512
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка222002.50331.51.517.5
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя44422.52.50331.51.528
Ужгородський національний університет44202.52.50331.51.524
Уманський національний університет садівництва00022.52.50331.51.516
Харківська національна академія міського господарства22022.52.5031.51.51.518.5
Харківський національний автомобільно-дорожній університет244202.50301.51.520.5
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва000202.501.50006
Харківський національний економічний університет44422.52.50331.51.528
Харківський національний медичний університет424202.50001.5016
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди440202.501.501.51.517
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка220202.5031.501.514.5
Харківський національний університет будівництва та архітектури000202.52331.51.515.5
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна444202.501.51.51.51.522.5
Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського000002.50031.51.58.5
Харківський національний університет радіоелектроніки42222.52.501.531.51.522.5
Херсонський національний технічний університет000202.50331.51.513.5
Хмельницький національний університет242202.50331.5020
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького000202.5000004.5
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича240202.50301.51.516.5
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка000000200002
Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати