У дужках зазначено максимально можливий бал.

Складові показника "Повнота опису навчальних програм": наявнісь переліку дисциплін, які передбачені програмою - 7, опис знань та навичок, які дає дисципліна - 3, інформація про кількість годин або кількість кредитів ЄКТС в кожній дисципліні - 3, інформація про види навчальних робіт студентів, які передбачені дисципліною - 4, інформація про розподіл оцінки в рамках дисципліни - 4, інформація про те, хто саме викладає дисципліну - 5.

Повнота опису
навчальних
програм (26)
Наявність
інформації
про можливості
проходження
практики
(4 або 6)
Наявність
інформаційного
пакету
ЄКТС (3 або 5)
Наявність
англомовного
інформаційного
пакету
ЄКТС (2 або 3)
Разом (40)
Білоцерківський національний аграрний університет4.544008.54
Вінницький національний аграрний університет3.134007.13
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова17.0560023.05
Вінницький національний технічний університет14.111.081.65016.84
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка00000
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна8.420.5008.92
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара4.81.3006.1
Житомирський національний агроекологічний університет11.700011.7
Запорізький національний технічний університет8.731.380010.11
Запорізький національний університет24.020.880024.9
Івано-Франківський національний медичний університет1040014
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу8.610.26008.87
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка7.420007.42
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана16.880.220017.1
Київський національний лiнгвiстичний унiверситет8.060008.06
Київський національний торговельно-економiчний університет11.80.80012.6
Київський національний унiверситет будівництва i архітектури15.3700015.37
Київський національний унiверситет культури i мистецтв7.650.52008.17
Київський національний унiверситет театру кіно i телебачення iменi І.К.Карпенка-Карого5.134009.13
Київський національний університет iменi Тараса Шевченка14.930.990.16016.08
Київський національний університет технологій та дизайну11.21.10012.3
Кіровоградський національний технічний університет4.461005.46
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського10.711.50012.21
Криворізький національний університет7.430.65008.08
Луцький національний технічний університет3.352.05005.4
Львівська національна академія мистецтв00.25000.25
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка1.250.3001.55
Львівський національний аграрний університет5.021.36006.38
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького2145030
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького0.250.6000.85
Львівський національний університет імені Івана Франка14.291.170.03217.49
Миколаївський національний аграрний університет12.692.850015.54
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського5.670.12308.79
Нацiональний авiацiйний унiверситет10.010.983013.99
Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О.Богомольця12.540016.5
Нацiональний педагогічний унiверситет iменi М.П.Драгоманова7.380.7008.08
Нацiональний технічний унiверситет України "Київський полiтехнiчний інститут"12.471.653017.12
Нацiональний транспортний унiверситет7.75.055017.75
Нацiональний унiверситет фізичного виховання i спорту України11.3300011.33
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв6.742.5009.24
Національна академія образотворчого мистецтва i архітектури7.051.62008.67
Національна академія статистики обліку та аудиту12.20.410012.61
Національна академія управління при Президентові України7.90.543011.44
Національна металургійна академія України6.550.123211.67
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського00000
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"2.911.5004.41
Національний гірничий університет України11.261.410012.67
Національний лісотехнічний університет України9.920.850010.77
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"10.1250.5933316.718
Національний університет "Одеська юридична академія"5.360005.36
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого6.710006.71
Національний університет "Львівська політехніка"261.323232.32
Національний університет "Острозька академія"13.1700013.17
Національний університет "Києво-Могилянська академія"12.9903217.99
Національний університет біоресурсів і природокористування13.4143222.41
Національний університет водного господарства та природокористування5.210.090.0705.37
Національний університет державної податкової служби України9.860009.86
Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова3.912106.91
Національний університет харчових технологій7.933.360011.29
Національний фармацевтичний університет9.5703214.57
Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова9.860009.86
Одеська національна академія харчових технологій4.111.73005.84
Одеська національна морська академія1.590304.59
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової00000
Одеський національний економічний університет9.990.880010.87
Одеський національний медичний університет1343020
Одеський національний морський університет0.340000.34
Одеський національний політехнічний університет13.303016.3
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова7.150007.15
Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського4.820004.82
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка6.510.39309.9
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка8.280.25008.53
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника11.260.930012.19
Сумський національний аграрний університет9.9340013.93
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки1.890001.89
Тернопільський національний економічний університет12.704.44017.14
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка1945028
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя8.850.190.5709.61
Ужгородський національний університет8.81.540.0160.0110.366
Уманський національний університет садівництва8.0240012.02
Харківська національна академія міського господарства11.774.710016.48
Харківський національний автомобільно-дорожній університет6.120006.12
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва7.292.860010.15
Харківський національний економічний університет7.711.354013.06
Харківський національний медичний університет2103024
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди4.7600.7905.55
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка7.580.57008.15
Харківський національний університет будівництва та архітектури3.214007.21
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна17.332.71.34021.37
Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського101.540011.54
Харківський національний університет радіоелектроніки5.310.46005.77
Херсонський національний технічний університет7.190.24007.43
Хмельницький національний університет19.530.64.172.526.8
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького4.750.09004.84
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича14.170.172.23016.57
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка10.0100.63010.64
Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати