На сайті Київради опубліковано Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району міста до 2030 року. Документ було ухвалено міською радою 10 листопада 2022 року (рішення №5581/5622). Його розробили ще у 2018-2019 роках за підтримки німецького урядового Товариства міжнародного співробітництва GIZ в рамках проєкту “Інтегрований розвиток міст в Україні”.

Над Концепцією працювала мультидисциплінарна команда, до складу якої входили експерт_ки Cedos Марія Грищенко, Дарина Пирогова, Іван Вербицький, Марія Куделя, Ірина Когут. Зокрема, вони відповідали за підготовку розділів “Освіта” і “Соціальний розвиток”, брали участь розробці концепції житлової політики (зокрема, стосовно соціального житла), а також загальних засад документу, були долучені до фасилітації громадських обговорень.

Для втілення візії району Концепція встановлює 7 цілей, одна з яких називається “Соціальна справедливість”:

Необхідно розширити інфраструктуру надання соціальних послуг та соціальної допомоги (розширення програм допомоги та мережі установ, усунення бар’єрів), організувати програми та громадські місця для соціальної інтеграції різних соціальних груп та створити муніципальне соціальне житло для пільгової оренди.

У Концепції житлової політики одним з ключових заходів документ визначає розвиток соціального та фінансово доступного житла. Зокрема, пропонуються, серед іншого, такі кроки, як а) формування фонду соціального житла державними та неприбутковими організаціями; б) обов’язок для постачальників житла на державних/комунальних землях створювати до 25% соціального житла; в) організація агентства з розподілу та контролю за соціальним житлом; г) рівномірне просторове розташування соціального житла заради збереження соціальної різноманітності у житлових районах і уникнення гетоїзації.

Для розвитку сфери освіти Концепція передбачає:

 • покращення взяємодії з девелоперами для забезпечення новобудов закладами дошкільної та загальної середньої освіти;
 • покращення інфраструктури закладів загальної середньої освіти для реалізації принципів Нової української школи;
 • вдосконалення системи збору даних щодо кількості дітей у районі для більш ефективного розподілу загальноосвітніх послуг;
 • розроблення плану розвитку мережі навчальних закладів у районі на середньостроковий період з урахуванням демографічного прогнозу та планів житлової забудови;
 • розширення пропозиції освітніх можливостей для дорослих зі сторони закладів професійної та вищої освіти;
 • запровадження підтримки для закладів загальної середньої освіти, які показують гірший освітній результат (особливо тих, де навчаються учні з нижчим соціально-економічним статусом);
 • забезпечення рівності освітніх можливостей шляхом дотримання нових правил вступу до школи, щоби діти з різних домогосподарств мали рівні можливості навчання в одному закладі загальної середньої освіти.

У сфері соціального розвитку передбачено:

 • впровадження принципів гендерної рівності в реалізації політик на всіх рівнях;
 • оновлення системи соціальних послуг і соціальних сервісних центрів;
 • створення центру для бездомних та соціально незахищених верств населення;
 • забезпечення рівномірного доступу до різноманітного задоволення потреб у сфері культури, спорту, туризму, рекреацій для різних вікових груп населення та різного бюджету;
 • створення єдиної доступної системи інформування населення про можливості задоволення їхніх потреб, а також заходи та програми, що реалізуються в районі;
 • створення мережі багатофункціональних громадських центрів;
 • створення програми (ре)інтеграції літніх людей у життя району та громади;
 • забезпечення відкритості територій громадських просторів нових житлових комплексів задля інтеграції жителів різних соціальних статусів;
 • спряння гармонійному співіснуванню різних релігійних, етнічних та культурних ідентичностей;
 • впровадження політики інтеграції жителів до соціального та політичного життя із особливою увагою до потреб людей, які належать до соціально вразливих категорій.

Із повним текстом Концепції можна ознайомитися на сайті Київської міської ради. Розділ, присячений розвитку освіти, міститься на сторінках 70-80 (файл 2.1); розділ, присячений соціальному розвитку – на сторінках 130-152 (файл 2.2).