Що шукаєте?

У дужках зазначено максимально можливий бал.

Адміністративна
прозорість
(20)
Фінансова
прозорість
(30)
Інформування
про зміст
навчання
на сайті ВНЗ
(40)
Наявність
на сайті ВНЗ
стратегічного
плану розвитку
(10)
Підсумковий
бал (100)
Білоцерківський національний аграрний університет3.54.58.5016.5
Вінницький національний аграрний університет812.87.1532.9
Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова1111.323.1045.3
Вінницький національний технічний університет14.515.516.8046.8
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка1415.50.0130.5
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна814.58.9031.4
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара913.06.1028.1
Житомирський національний агроекологічний університет1011.511.7740.2
Запорізький національний технічний університет518.510.1841.6
Запорізький національний університет1213.024.9150.9
Івано-Франківський національний медичний університет1313.514.0040.5
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу9.513.58.9132.9
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка17.610.07.4843.0
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана1610.517.1750.6
Київський національний лiнгвiстичний унiверситет1020.08.1038.1
Київський національний торговельно-економiчний університет15.821.512.6554.9
Київський національний унiверситет будівництва i архітектури514.515.4034.9
Київський національний унiверситет культури i мистецтв22.08.2012.2
Київський національний унiверситет театру, кіно i телебачення iменi І.К.Карпенка-Карого9.424.09.1042.5
Київський національний університет iменi Тараса Шевченка1716.016.1857.1
Київський національний університет технологій та дизайну5.912.512.3333.7
Кіровоградський національний технічний університет713.55.5733.0
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського1312.012.2845.2
Криворізький національний університет10.625.58.1145.2
Луцький національний технічний університет617.55.4028.9
Львівська національна академія мистецтв8.216.80.3025.2
Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка428.01.6033.6
Львівський національний аграрний університет5.514.06.4025.9
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького1411.530.0055.5
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького7.59.30.9017.6
Львівський національний університет імені Івана Франка1120.517.51059.0
Миколаївський національний аграрний університет8.211.515.5641.2
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського8.213.58.8131.5
Нацiональний авiацiйний унiверситет78.514.0332.5
Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О.Богомольця148.516.5039.0
Нацiональний педагогічний унiверситет iменi М.П.Драгоманова27.08.1017.1
Нацiональний технічний унiверситет України “Київський полiтехнiчний інститут”1615.017.1856.1
Нацiональний транспортний унiверситет79.017.8033.8
Нацiональний унiверситет фізичного виховання i спорту України11.57.511.3737.3
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв8.27.59.2125.9
Національна академія образотворчого мистецтва i архітектури2.97.08.7018.6
Національна академія статистики, обліку та аудиту3.55.512.6021.6
Національна академія управління при Президентові України109.011.4030.4
Національна металургійна академія України11.210.511.7841.4
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського512.80.0017.8
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут”7.522.04.4033.9
Національний гірничий університет України84.512.71035.2
Національний лісотехнічний університет України511.310.8027.0
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”925.516.7051.2
Національний університет “Одеська юридична академія”12.55.419.9
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого15.910.06.7032.6
Національний університет “Львівська політехніка”1218.032.3971.3
Національний університет “Острозька академія”4.721.513.2039.4
Національний університет “Києво-Могилянська академія”18.810.518.0653.3
Національний університет біоресурсів і природокористування137.522.4951.9
Національний університет водного господарства та природокористування1114.55.4030.9
Національний університет державної податкової служби України1015.59.9035.4
Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова9.511.06.9128.4
Національний університет харчових технологій8.218.011.3037.5
Національний фармацевтичний університет1122.014.6047.6
Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова517.59.9739.4
Одеська національна академія харчових технологій4.510.05.8020.3
Одеська національна морська академія1220.54.6037.1
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової915.50.0024.5
Одеський національний економічний університет7.522.010.9040.4
Одеський національний медичний університет3.519.020.0042.5
Одеський національний морський університет10.613.50.3024.4
Одеський національний політехнічний університет12.910.016.3039.2
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова922.57.2038.7
Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського928.04.8041.8
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка1013.59.9033.4
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка5.56.58.5020.5
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника1517.512.21054.7
Сумський національний аграрний університет1319.013.9045.9
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки11.520.51.9033.9
Тернопільський національний економічний університет1112.017.1040.1
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка717.528.0052.5
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя1728.09.6862.6
Ужгородський національний університет1324.010.4148.4
Уманський національний університет садівництва916.012.0037.0
Харківська національна академія міського господарства918.516.5044.0
Харківський національний автомобільно-дорожній університет920.56.1035.6
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва46.010.2020.2
Харківський національний економічний університет7.528.013.1452.6
Харківський національний медичний університет7.516.024.0047.5
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди7.517.05.6030.1
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка514.58.2835.7
Харківський національний університет будівництва та архітектури515.57.2027.7
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна1322.521.41066.9
Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського5.58.511.5025.5
Харківський національний університет радіоелектроніки722.55.8035.3
Херсонський національний технічний університет713.57.4027.9
Хмельницький національний університет7.520.026.8054.3
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького24.54.8011.3
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича1116.516.6145.1
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка7.52.010.6020.1