Ця публікація була підготовлена за підтримки Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Польщі, Данії та Словенії. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її автор_ок і не обов’язково відображає позицію Програми «U-LEAD з Європою», Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Польщі, Данії та Словенії.

Під залученням ми розуміємо механізми та процеси, що забезпечують безпосередню участь і вплив мешкан_ок громади та інших груп інтересів на процеси прийняття та реалізації рішень (Center for Urban History, 2023), що стосуються життя і розвитку громади. Ідеться про прийняття рішень, їх впровадження та моніторинг після реалізації, скажімо, у рамках планування і реалізації проєкту, розробки стратегії або провадження політики. Фактично, це створення умов, за яких люди зможуть вплинути на прийняття рішень у важливих для громади сферах (соціальній, культурно-гуманітарній, економічній, екологічній та інших), а згодом зможуть контролювати імплементацію або безпосередньо брати участь у їхньому впровадженні із забезпеченням відповідних ресурсів.

Участь людей у прийнятті та реалізації рішень називають також громадянською участю або партисипацією (від англійського «participation»). Водночас, форму демократії, що звертає особливу увагу на забезпечення громадянської участі називають учасницькою демократією.

Залучення — з одного боку, основа публічності та прозорості прийняття рішень, що посилює їхню легітимність і забезпечує сталість, а з іншого — важлива складова мотивації мешкан_ок до участі у житті громади та посилення локальних ідентичностей. Залучення дає можливість уникнути розбіжностей у поглядах органів влади та людей на те, як мають відбуватися ті чи інші процеси — наприклад, реалізація проєктів, стратегії розвитку тощо. Мешкан_ки громади мають можливість впливати на планування і прийняття рішень, а також отримують більше розуміння того, як приймаються рішення та який напрям розвитку у громади. Таким чином, залучення відіграє також важливу просвітницьку функцію.

У результаті залучення органи влади краще розуміють потреби громади, а також оптимальні шляхи до їх задоволення, мають можливості для довгострокового планування своєї діяльності та розстановки пріоритетів. Крім цього, залучення дає можливість посилити спільнототворення у громаді та налагодити діалог між різними групами людей, збільшити команду однодум_иць і ресурси на реалізацію проєктів через співучасть та діалог з органами влади. Водночас якісно реалізоване залучення дає можливість бути почутими тим групам населення, які мають менше влади та ресурсів.

Практики залучення створюють умови для підвищення рівня довіри між органами влади і мешкан_ками, подолання можливих конфліктних ситуацій та розподілу відповідальності за те, як розвивається громада (Center for Urban History, 2023).

Дослідни_ці учасницької демократії та впровадження практик залучення в різних країнах і громадах підкреслюють, що ідеальна модель залучення, як і демократії, є недосяжною, і в партисипативних практиках є низка обмежень і проблем. Ключовим джерелом критики є те, що найчастіше у процесах прийняття рішень беруть участь найбільш активні та зацікавлені стейкхолдери, а також ті, хто має достатньо ресурсів і влади для такої участі (це може бути не лише фінансовий ресурс, а й часовий чи, наприклад, достатній рівень освіченості тощо). Більше того, під час безпосереднього процесу участі організатор_ки не можуть гарантувати рівну можливість участі, висловлювань і впливу на рішення представни_ць усіх груп інтересів саме через різний рівень ресурсів і спроможності в громаді серед різних людей. Існує небезпека експропріації дискурсу групами, що володіють більшим впливом, владою та ресурсами (зокрема і знаннями). Водночас існує також небезпека маніпуляції та формалізації процесу участі. Таким чином, забезпечення «рівності» участі — це ідеал, до якого організатор_ки процесу мають прагнути, але який важко досягнути.

Усі ці виклики загострюються в умовах війни та стають надважливими для українських громад. Саме тому реалізація партисипативних проєкти у громадах під час війни потребує надзвичайної чутливості й уважності в дотриманні ключових принципів залучення та створення максимальних умов для вільної, комфортної, інклюзивної участі представни_ць максимальної кількості груп інтересів, з особливою увагою до більш вразливих.

Читайте повний текст посібника у PDF.

Завантажити посібник у PDF (12 МБ)