За замовчуванням, якщо немає заперечень наймодавця протягом одного місяця з дня закінчення строку договору, а наймач продовжує володіти/користуватись житлом, договір вважається автоматично поновленим на той самий строк. Переукладати новий договір не потрібно. 

Однак краще сторонам заздалегідь до припинення дії договору з’ясувати одна з одною наміри щодо переукладення договору на нових умовах чи продовження дії наявного договору на новий строк. 

Якщо наймодавець не бажає укладати договір на новий строк, наймач має звільнити займане житло. У такому разі наймач втрачає право користування приміщенням в останній день строку дії договору, однак у договорі може бути визначено інший строк звільнення займаного житла — наприклад, не пізніше трьох днів з дня закінчення дії договору. 

У разі, якщо після закінчення дії договору наймодавець або наймач бажають продовжувати оренду, але на інших умовах (наприклад, змінити орендну плату), договір оренди переукладається або може бути укладено додаткову угоду до первинного договору, де зазначається нова редакція тих пунктів договору, які змінюються. 

Якщо договір найму житла укладено на строк більше одного року, після спливу строку договору наймач має переважне право на укладення договору найму житла на новий строк. Якщо строк у договорі не зазначено – він за замовчуванням укладений на 5 років (статті 821, 822 ЦК України).

Крім того, для договорів найму житла строком більше одного року ст. 822 ЦК України передбачає, що не пізніше ніж за три місяці до спливу строку договору найму житла наймодавець може запропонувати наймачеві укласти договір на таких самих або інших умовах чи попередити наймача про відмову від укладення договору на новий строк. Якщо наймодавець не попередив наймача, а наймач не звільнив помешкання, договір вважається укладеним на таких самих умовах і на такий самий строк.