Зазвичай зміни в будь-який договір вносяться за згодою сторін. 

Відповідно до ст. 654 ЦК України, зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. 

Тобто, оскільки для договору найму житла передбачена обов’язкова письмова форма, то і зміни до договору мають бути у письмовій формі. Інші форми (зокрема, електронна) також можливі, але лише за умови, якщо це передбачено самим договором. 

Коли сторони досягли згоди щодо зміни певних умов (наприклад, строку договору, ціни, речей, які здаються в оренду разом із житлом), зміни до договору оформляються шляхом укладення додаткової угоди до договору найму. У додатковій угоді положення первинного договору можуть бути виключені, викладені в новій редакції чи доповнені новими пунктами. 

Крім згоди сторін, що є найбільш поширеною практикою, зміни можуть вноситися в договір: 

  • за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною, але тільки якщо така можливість прямо передбачена у договорі найму (ст. 651 ЦК України); 
  • у разі односторонньої відмови від договору, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є, відповідно, розірваним або зміненим — наприклад, право на односторонню відмову може бути визначено у договорі найму, який укладено на невизначений строк (ст. 651 ЦК України); 
  • у зв’язку з істотною зміною обставин (ст. 652 ЦК України) — у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. 

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а у виняткових випадках — змінений за рішенням суду на вимогу зацікавленої сторони за наявності одночасно умов, визначених ч. 2 ст. 652 ЦК України (див. питання Як введення воєнного стану може впливати на відносини оренди житла?).