Функція «завдатку» — забезпечення виконання зобов’язання за договором. Крім того, договором можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання, ніж ті, що передбачені Цивільним кодексом України (ст. 546 ЦК України), тому на практиці в договорах оренди часто використовується поняття «гарантійного платежу», визначення якого ЦК України не містить.

Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові (орендодавцю) боржником (орендарем) у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом (ст. 570 ЦК України).

Виходячи з положення про те, що завдаток видається «у рахунок належних за договором платежів», завдатком може бути забезпечене тільки виконання грошових зобов’язань, а саме зобов’язання внесення орендної плати та комунальних платежів. Однак завдатком не можуть бути забезпечені негрошові зобов’язання за договором — наприклад, щодо дбайливого ставлення до майна. У разі виконання договору завдаток не повертається, адже це є оплатою у рахунок належних за договором платежів (на практиці найчастіше використовується як орендна плата за останній місяць оренди).

Аванс — попередній платіж, а саме визначена грошова сума, яку одна сторона договору передає іншій у рахунок майбутніх платежів за передане майно. Тобто аванс виконує суто платіжну функцію і по факту є просто сплатою орендного платежу наперед.

Застава — в силу застави кредитор (орендодавець) має право у разі невиконання боржником (орендарем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави) (ст. 572 ЦК України).

На відміну від завдатку, застава може забезпечувати не лише грошові зобов’язання, а й зобов’язання щодо дбайливого ставлення до майна, та виконує виключно забезпечувальну функцію. Тобто у разі належного виконання обов’язків за договором застава повертається орендарю, а не зараховується в рахунок оплати останнього місяця оренди. У разі порушення умов договору орендарем грошова сума, передана в заставу, не повертається, а використовується для погашення зобов’язань за договором.

На практиці у відносинах оренди часто використовується поняття «гарантійний платіж» або «забезпечувальний платіж», яке може містити окремі ознаки завдатку та/або застави. При підготовці договору важливо прописати: 1) які договірні зобов’язання забезпечуються гарантійним платежем; 2) суму гарантійного платежу і порядок його внесення; 3) порядок повернення платежу/зарахування в рахунок оплати оренди за договором.