А) Основні положення, які регламентують оренду житла: 

● Глава 59 Цивільного кодексу (далі — ЦК) України «Найм (оренда) житла» 

Спеціальні положення, що регулюють особливості найму житла: 

● Глава 58 Цивільного кодексу України «Найм (оренда)» 

Загальні положення щодо найму (оренди) рухомого та нерухомого майна, а також майнових прав. Положення цієї глави застосовуються, якщо якісь питання не врегульовані главою 59 ЦК України, яка регулює саме найм житла. Наприклад, до договору найму житла будуть застосовуватися загальні положення щодо відповідальності за шкоду, завдану третім особам у зв’язку з володінням та/або користуванням річчю, переданою у найм (ст. 780 ЦК України). 

Б) Окремі положення, які можуть бути застосовані до оренди житла: 

●  Конституція України 

Стаття 47 

[…] 

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду. 

●  Цивільний кодекс України
Стаття 29. Місце проживання фізичної особи 

1. Місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. 

[…] 

Стаття 311. Право на недоторканність житла 1. Житло фізичної особи є недоторканним.
[…] 

3. У невідкладних випадках, пов’язаних із рятуванням життя людей та майна або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, законом може бути встановлено інший порядок проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної особи, проведення в них огляду та обшуку. 

4. Фізична особа не може бути виселена або іншим чином примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом. 

В) Положення глави 6 Житлового кодексу (далі — ЖК) України щодо найму житла застосовуються частково. Пріоритет мають положення ЦК України

● Глава 6 Житлового кодексу України регулює питання користування житловими приміщеннями в будинках (квартирах) приватного житлового фонду, в тому числі і питання найму житлових приміщень. Існує колізія (подвійне регулювання одних і тих самих відносин) між нормами ЖК України та ЦК України щодо найму житла. За загальним правилом, наступний закон скасовує попередній, і до відносин найму житла мають застосовуватися положення Цивільного кодексу України. Норми ЖК України можуть застосовуватися лише в частині, в якій вони не суперечать ЦК України