Відповідно до ст. 819 ЦК України, поточний ремонт житла, переданого у найм, зобов’язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором; капітальний ремонт житла, переданого у найм, зобов’язаний здійснювати наймодавець, якщо інше не встановлено договором. Тобто у договорі сторони можуть розподілити обов’язки щодо ремонту іншим чином.

Капітальний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій та обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин.

Поточний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання.

На жаль, такі визначення не є достатньо зрозумілими та практичними у використанні. Найдоцільніше сторонам самим визначити у договорі оренди, які роботи слід вважати «поточними», а які — «капітальними» для цілей договору оренди. Також має сенс визначити, хто здійснює ремонт побутової технікиБажано вказувати в договорі в т.ч. РНОКПП, адже при зверненні до суду у позовній заяві мають бути зазначені ПІБ, РНОКПП, адреса проживання та контактний номер відповідача..