Справедливе стале відновлення і розвиток громад потребують залучення різних соціальних груп до планування і прийняття рішень. Особливо важливим є залучення тих соціальних груп, які мають менше ресурсів і є зазвичай виключеними з процесів управління і прийняття рішень. Комунікація та прозорість є необхідними передумовами для співпраці, довіри і взаємодії між органами влади і жителями та жительками громад.

«Громадянська участь у вирішення питань місцевого розвитку є основою формування демократичної політичної культури. Саме тому через цей та інші проєкти ми прагнемо допомагати громадам створювати партисипативне середовище для відбудови і розвитку, де кожен і кожна зможуть брати участь та відповідальність, і впливати на спільне майбутнє» — пояснює директор Cedos Іван Вербицький.

Нещодавно Cedos розпочав роботу над новим проєктом «Довіра через партисипацію: інформування та підвищення спроможності громад». Його мета — посилити зв’язки між громадянами та органами влади у громадах Миколаївської, Херсонської, Одеської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Луганської областей через асистування органам влади і організаціям громадянського суспільства у налагодженні та проведенні партисипативних процесів.

Що передбачає проєкт?

Проєкт передбачає два компоненти: 

  • інформаційно-просвітницький для підвищення поінформованості про застосування партисипативних інструментів: 12 тематичних статей про різноманітні аспекти залучення та 10 епізодів подкасту про виклики, можливості та досвід громад у місцевому розвитку
  • допомогу 10 громадам, відібраним на конкурсній основі, у налагодженні партисипативних процесів (через оцінку потреб, визначення ключових проблем і обмежень, розробку плану залучення, проведення заходу участі, надання рекомендацій).

Що отримають громади? 

У межах проєкту з відібраними громадами працюватиме команда експертів і експерток у сферах залучення жителів та жительок, проведення досліджень, просторового та стратегічного розвитку, роботи зі спадщиною, освіти, соціального захисту, житла та міського планування. Вони допоможуть працювати над такими кроками:

  • проведення оцінки потреб кожної громади щодо залучення жителів і жительок до реалізації конкретного проєкту (програми, стратегії), над якими громада працює або планує працювати;
  • визначення ключових викликів та обмежень, пов’язаних із залученням жителів і жительок;
  • розробка плану залучення жителів і жительок та інших зацікавлених сторін до розробки та впровадження проєкту (програми, стратегії);
  • проведення події з залучення жителів і жительок.

Крім цього, експертки й експерти нададуть рекомендації щодо налагодження процесу участі та залучення жителів і жительок у громаді.

Ця активність здійснюється за підтримки Проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» (DG East).

Напишіть нам, якщо маєте питання або маєте інтерес до цього проєкту.