Шукаємо рецензенток та рецензентів для рецензування планів інтеграції внутрішньо переміщених осіб для 5 міст України.

Термін виконання робіт: до 18 червня 2019 року

Розмір винагороди: гривневий еквівалент 250 доларів за один план інтеграції, включаючи податки. 

Кінцевий термін подачі: 12 червня 2019 року

Рецензування планів інтеграції внутрішньо переміщених осіб полягає в критичному прочитанні планів та підготовлені змістовних зауважень до тексту, підготовлених у виді відгуку з коментарями.

Під час рецензування планів інтеграції особливу увагу просимо звернути на такі питання:

  1. Наскільки план інтеграції внутрішньо переміщених осіб відповідає поставленій візії?
  2. Чи огляд та аналіз нормативно-правової бази охоплює усі сфери: охорона здоров’я, ринок житла, освіта, ринок праці, соціальне забезпечення, культура?
  3. Чи перелік рекомендаційних заходів охоплює усі сфери: охорона здоров’я, ринок житла, освіта, ринок праці, соціальне забезпечення, культура?
  4. Чи перелік рекомендаційних заходів включає в себе відповідні відповідальні органи влади, місцевого самоврядування, міжнародні організації, реалістичний час виконання?

Кваліфікаційні вимоги до рецензент_ок:

-досвід участі у розробці публічної політики, зокрема у сфері міграції та/або інтеграції внутрішньо переміщених осіб

-досвід участі в адвокаційних кампаніях

Пропозиції надсилайте на info@cedos.org.ua .