Відповідно до ст. 774 ЦК України, передання наймачем речі у володіння та користування іншій особі (піднайм) можливе лише за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 823 ЦК України, за договором піднайму житла наймач за згодою наймодавця передає на певний строк частину або все найняте ним помешкання у володіння та користування піднаймачеві. Піднаймач не набуває самостійного права володіння та самостійного права користування житлом. Строк договору піднайму не може перевищувати строку договору найму житла, а у разі дострокового припинення договору найму житла одночасно з ним припиняється договір піднайму.

Тобто можливість орендаря здавати житло в суборенду визначається договором оренди. У договорі може бути прямо заборонено передавати житло в суборенду, дозволено з додатковим погодженням, дозволено без додаткового погодження з орендодавцем.

Якщо договір оренди ніяк не регулює питання суборенди, орендар може здавати житло в суборенду лише за згодою орендодавця. Для того, щоб мати можливість підтвердити факт отримання згоди орендодавця на суборенду, згоду варто оформити письмово або принаймні шляхом обміну електронними повідомленнями.