Методологія рейтингу прозорості національних ВНЗ

Автор(к)и дослідження ставлять за мету привернути суспільну увагу до проблеми комунікації українських університетів з абітурієнтами і студентами, а також заохотити університети до більш прозорої інформаційної політики, зокрема на своїх офіційних сайтах.

Цільова аудиторія дослідження складається з представників університетів (у першу чергу адміністрації), журналістів, абітурієнтів та їхніх батьків.

Різнорідність. Ми визнаємо різнорідність університетів та усіляко вітаємо унікальність у втіленні їхньої інформаційної політики. Водночас різнорідність обраних університетів не впливає на вимоги щодо прозорості їхньої діяльності. Варто зазначити, що рейтинг не включає університети, які підпорядковані силовим відомствам, через специфічний режим доступу до інформації щодо них.

Джерела інформації. Рейтинг використовує веб-сайти ВНЗ як основне джерело інформації та вимірює факт наявності або ж відсутності певної інформації на них. Також джерелом інформації є факт задоволення/незадоволення запиту на публічну інформацію.

Моніторинг охопив усіх національні ВНЗ, окрім тих, які опинились на окупованих територіях, а також ВНЗ силових структур. Загалом у рейтинзі представлені 96 національних ВНЗ.

Складові індексу прозорості

Фінансова прозорість (30%) Адміністративна прозорість (20%) Наявність на сайті ВНЗ стратегічного плану розвитку (10%) Інформування про зміст навчання на сайті ВНЗ (40%)

Фінансова прозорість (30%)

Таблиця з результатами

Індикатор у першу чергу відображає, наскільки університети виконують вимоги Закону «Про вищу освіту» та Закону «Про доступ до публічної інформації» щодо публікації своєї фінансової документації у відкритому доступі або ж надання її на запит.

Публікація фінансових документів на сайті ВНЗ:

Публікація інформації про державні закупівлі на сайті ВНЗ за 2014 роки - 2 бали

Наявність інформації про розмір плати за весь термін навчання:

Наявність інформації про розмір плати за надання додаткових освітніх послуг — 2 бали

Відповідь на запити про публічну інформацію:

Протягом жовтня 2014 року - березня 2015 року відбувався щомісячний моніторинг сайтів ВНЗ, якщо протягом цього періоду на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал. Якщо інформації була опублікована після наказу МОН № 166 від 19.02.2015, максимальний бал вдвічі зменшувався.

Адміністративна прозорість (20%)

Таблиця з результатами

Індикатор відображає, наскільки ВНЗ виконує вимоги Закону «Про вищу освіту» щодо відкритості основних Положень ВНЗ та інформації про його керівні органи, а також наскільки ВНЗ дотримується прозорості у своїй кадровій політиці, зокрема під час оголошення конкурсів на вакантні посади.

Наявність на сайті ВНЗ:

Відповіді на два запити на публічну інформацію про наявність/відсутність вакантних посад — 1,5+1,5 бали.

Протягом жовтня 2014 року - березня 2015 року ми щомісяця моніторили сайти ВНЗ, якщо протягом цього періоду на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал. Бал за оголошення про вакантні посади залежав від відповіді ВНЗ на наш запит про їх наявність. Якщо протягом окресленого періоду ВНЗ не проводив конкурсу на заміщення вакантних посад, тоді зараховувалась максимально можлива кількість балів за цей показник скоригована на коефіцієнт, який розраховувався як відношення суми набраних балів до максимально можливої суми балів за всіма іншими параметрами індикатора. Якщо ВНЗ не відповів на запити і при цьому на сайті не було оголошень - за параметр оголошень виш отримував 0 балів.

Якщо публікація інформації відбувалась після наказу МОН № 166 від 19.02.2015, максимальний бал вдвічі зменшувався.

Наявність на сайті ВНЗ стратегічного плану розвитку (10%)

Таблиця з результатами

Індикатор відображає, чи ВНЗ здійснює стратегічне планування, а також показує наявність основних компонентів у стратегії.

Охоплення таких сфер діяльності у стратегічному плані розвитку:

Наявність у стратегічному плані розвитку таких компонентів:

Протягом жовтня 2014 року - березня 2015 року відбувався щомісячний моніторинг сайтів ВНЗ, якщо протягом цього періоду на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал.

Інформування про зміст навчання на сайті ВНЗ (40%)

Таблиця з результатами

Індикатор показує, наскільки ВНЗ використовує свою веб-сторінку, аби інформувати про зміст власних навчальних програм, кадровий потенціал та систему оцінювання.

Опис навчальної програми, а саме:

Наявність інформації про можливості проходження практики – 4 бали (для університету або факультету загалом) або 6 балів (для кожної кафедри/програми).

Інформаційний пакет ЄКТС – 3 бали (для університету або факультету загалом) або 5 балів (для кожної кафедри/програми).

Англомовний пакет ЄКТС – 2 бали (для університету або факультету загалом) або 3 бали (для кожної кафедри/програми).

Протягом жовтня 2014 року - березня 2015 року відбувався щомісячний моніторинг сайтів ВНЗ, якщо протягом цього періоду на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал. Моніторинг охоплював бакалаврські програми денної форми навчання, виняток склала Національна академія управління (магістерські програми).

Оцінка опису навчальної програми відбувалась на кожному факультеті/інституті. Спочатку ми ділили максимальний бал кожного параметру на кількість кафедр (рідше - програм) на факультеті. Потім отримане число множили на кількість кафедр (програм), які мають відповідну вимірювану складову. І так для кожного параметру. Потім ми додавали усі бали, які отримував факультет. Після цього додавали отримані кожним факультетом бали та ділили на кількість факультетів.

За таким же принципом відбувався розрахунок балів для параметрів інформації про практику та інформаційний пакет ЄКТС. Відмінність полягала лише в тому, що максимальна кількість балів для цих параметрів, якщо інформація була розміщена для усього факультету чи університету, зменшувалась.

Для мистецьких ВНЗ за складову інформації про практику зараховувалась максимально можлива кількість балів за цей показник скоригована на коефіцієнт, який розраховувався як відношення суми набраних балів до максимально можливої суми балів за всіма параметрами опису навчальної програми.

У моніторингу не брали участь загальноуніверситські кафедри як гуманітарного, так і технічного профілю, військові кафедри, відокремлені підрозділи, а також факультети для іноземних студентів (окрім параметру щодо англомовного Інформаційного пакету ЄКТС). Якщо кафедра забезпечує загальну дисципліну лише для одного факультету, ми враховували її.

Якщо оцінювана інформація знаходилась лише у внутрішній мережі ВНЗ, то це не враховувалось, адже до неї не мають доступу зацікавлені абітурієнти.

Якщо інформація про навчальну програму, яка підлягала моніторингу, містилася в інформаційному пакеті ЄКТС, ми враховували її аналогічно до тієї, що розміщена на сторінці кафедри чи факультету.

Інформація про практику враховувалась лише в тому випадку, якщо були вказані конкретні підприємства та установи для її проходження.

Наявність інформаційного пакету ЄКТС враховувалась за умови, що він містив щонайменше 60% переліченої нижче інформації:

Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації, видалення авторства та логотипу CEDOS
Детальніше Сховати